divendres, 8 de novembre del 2019

dimarts, 17 de setembre del 2019

Material Llibres d'Anglès

Els llibres que emprarem aquest curs per Anglès són "All about us" de l'editorial Oxford:

1r - All about us 1, Class Book
2n - All about us 2, Class Book
3r i 4t  - All about us 3, Activity Book
5è i 6è - All about us 5, Activity Book

dilluns, 16 de setembre del 2019

Fulletó informatiu

Aquí podeu descarregar el fulletó informatiu amb el calendari i les dades del centre pel curs 2019-2020.


Fulletó informatiu

RECLAMACIONS

ATENCIÓ FAMÍLIES!

Recordeu, que el termini de les reclamacions a les puntuacions provisionals de les ajudes de menjador, finalitza el 26/09. Podeu consultar el llistat al Hall del centre.

dijous, 20 de juny del 2019

Concert Ressonàncies de Talent

El passat dimecres 19 de juny els alumnes del CEIP Es Vivero van participar al concert "ressonàncies de Talent" que es va celebrar al Teatre Xesc Forteza. Aquí vos deixam algunes imatges i un video del concert


Petició d'un carrer a nom de la compositora mallorquina Rosa Mestre

El passat dimecres 19 de juny, els alumnes de 6è del CEIP Es Vivero i la associació de veïns de Es Molí-Rafal varn fer una petició a l'Ajuntament per a que dedicaren un carrer a la compositora Rosa Mestre per a la barriada de Es Vivero, una zona on hi ha molts carrers dedicats a compositors homes, però on no hi ha cap dona. Si s'accepta la proposta vos ho comunicarem.
Aquí teniu un parell de reculls de premsa:
dimecres, 5 de juny del 2019

Convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2019-20

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats convoca ajudes pels alumnes que facin ús del servei de menjador durant el proper curs. (BOIB núm. 73 de dia 1-6-19).

Requisits dels sol·licitants:

 • Estar escolaritzat en un centre públic no universitari o en un centre concertat al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o educació secundària durant el curs escolar 2019-2020.
 • Ser usuari del servei de menjador el proper curs 2019-20.
 • Tenir una renda total familiar inferior a la determinada per la convocatòria.

Seran beneficiaris directes els alumnes que es trobin en situació d'acolliment (s'haurà de presentar un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent), els alumnes víctimes de violència de gènere (s'haurà de presentar còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, en el seu cas, sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere) i els que tenguin la condició de refugiat (cal presentar la documentació acreditativa).

Seran beneficiaris per barem aquells en els quals concorrin condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària.

Podeu recollir les sol·licituds a la Secretaria del Centre.

El darrer dia per a presentar les sol·licituds emplenades, així com la documentació corresponent és el dimecres 19 de juny de 2019.

Documentació a presentar:

 • DNI, NIF o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2018.
 • Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components.
 • Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar.
 • En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere la documentació justificativa d’aquesta.

També han de presentar la documentació corresponent:

 • Famílies nombroses.
 • Membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques.
 • Infants en acolliment.
 • Famílies monoparentals.
 • Totes aquelles que puguin acreditar condicions econòmiques i/o sociofamiliars desfavorables.


dilluns, 6 de maig del 2019

Ja s'acosta l'estiu!

Aquest curs, la sortida que fa tot el centre l'hem volgut fer a la platja. Aquí teniu una mostra de com ens ho em passat
Y per finalitzar....