Oferta acad.

El centre disposa dels següents servicis acadèmics:


Servei
Horari
  Escola matinera

  Menjador Escolar
 De dilluns a divendres de 7’30 a 9 h.

 De dilluns a divendres de 14 a 15'30 h.

  3 unitats d’ Infantil
 De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

  6 unitats de Primària
 De dilluns a divendres de 9 a 14 h.