Professorat

Equip directiu
Director: Artur Cardell
Cap d'estudis: Aina Capó
Secretari: Joan Lluís Escrivà

Tutors
3 anys: Mercè Cànaves
4 anys: Irene Ayuso
5 anys: Marga Diaz
Coordinadora de Infantil: Aurora Gayà

1r:  Mª Àngels Vidaña
2n: Joana Matas
3r: Elena Galvez

4rt: Artur Cardell/ Aina Capó
5è: Cati Riera
: Maria Torrens

Especialistes
Anglès: Ana Covas
Educació Física: Alex Checa
Música: Joan Lluís Escrivà
Religió: Miquel Àngel Girón
Audició i Llenguatge: Àngels Arroyo
Pedagogia Terapèutica: Mª Jesus Canals
Atenció a la Diversitat: Francisca Bergas

Equip de l'EOEP
Orientadora: Mª Luisa Soler
Treballadora Social: Margalida Artigues