Professorat

Equip directiu
Director: Artur Cardell
Cap d'estudis: Aina Capó
Secretari: Joan Lluís Escrivà

Tutors
3 anys: Irene Ayuso
4 anys: Marga Diaz 
5 anys: Mª Angels Vidaña
Coordinadora de Infantil: Aurora Gaya

1r:  Fina Romero
2n: Cristina Adrover
3r: Alberto Mota

4rt: Cati Riera
5è: Maria Torrens
: Alex Checa

Especialistes
Anglès: Susana Estevez
Educació Física: Alex Checa
Música: Joan Lluís Escrivà
Religió: Miquel Àngel Girón
Audició i Llenguatge: Mª José Pino
Pedagogia Terapèutica: Mª Jesus Canals
Atenció a la Diversitat: Francisca Bergas

Equip de l'EOEP
Orientadora: Bel Salas
Treballadora Social: Margalida Artigues