Professorat

Equip directiu
Director: Artur Cardell
Cap d'estudis: Joana Bestard
Secretari: Joan Lluís Escrivà

Tutors
3 anys: Aurora Gaya 
4 anys: Marga Diaz 
5 anys: Mª Angels Vidaña
Coordinadora de Infantil: Gemma Arqué  

1r:  Fina Romero
2n: Cristina Adrover
3r: Aina Capó

4rt: Cati Riera
5è: Maria Bonet
: Maria Torrens

Especialistes
Anglès: Susana Estevez
Educació Física: Joana Bestard/Maria Bonet
Música: Joan Lluís Escrivà
Religió: Joan Carles Gregorio
Audició i Llenguatge: Joana Maria Arrom
Pedagogia Terapèutica: Mª Jesus Canals
Atenció a la Diversitat: Francisca Bergas

Equip de l'EOEP
Orientadora: Maria Pazos
Treballadora Social: Cati Fiol