dissabte, 18 de maig del 2024

VACANTS DISPONIBLES AL PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 24-25

PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 24-25. 

LLISTAT DE PLACES VACANTS


Aquest llistat és només orientatiu, i l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la
tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a
posteriors adjudicacions (d'alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).
Les vacants de 4t EI dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en
funció dels acords presos a la comissió d'admissió.
VOS RECORDAM QUE DILLUNS 20 DE MAIG COMENÇA EL TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ (alumnes nous al centre). 

AQUESTES HAN DE SER PREFERIBLEMENT TELEMÀTIQUES. SI NECESSITAU AJUDA, TELEFONAU AL CENTRE I VOS DONAREM UNA CITA. 

GRÀCIES