dijous, 11 de maig de 2017

Beques de menjador pel curs 2017/18

S'aprova la nova dotació de Beques per a Menjador Escolar pel proper curs 2017/18

Dates per a presentar la sol·licitud: Del 26 de maig al 9 de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de matricula.

Llistat provisional: 1 de setembre

Reclamacions: De l’1 al 20 de setembre

Requisits per sol·licitar l'ajuda: Estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2017/18.

Requisits per ser beneficiari de l'ajuda: S’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics.

Mes informació, aquí: Beques per a Menjador Escolar curs 2017/18