dijous, 2 d’abril del 2020

Alta al Gestib per a famílies

Per a que pogau tenir accés al Gestib i veure dades acadèmiques dels vostres fills (qualificacions, faltes d'assistència...), vos adjuntam les instruccions per poder realitzar aquesta petició.

Aquí teniu un video d'ajuda: