dimecres, 27 de maig del 2020

Inici procés d'admissió

El proper dilluns dia 1 fins al 12 de juny és realitzarà el procés d'admissió, que està dirigit a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2017) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).


Calendari
El procés es realitzarà de forma telemàtica de la següent forma (a partir del dia 1 de juny):

Per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve. També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.
Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.
Haureu d'anar al centre, demanant cita prèvia, quan:
  • Heu d'aportar documentació per a ser baremada (si s'ha fet tràmit autenticat). 
  • Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) l'haureu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Aquí teniu informació sobre:
Preguntes més freqüents 
Servei d'escolarització amb tota la informació