dijous, 10 de setembre del 2020

Alta en el Gestib per a les famílies

 Durant aquestos dies reprendrem el procés d'alta en el Gestib a les noves famílies i aquelles que no tenien accés. Vos recordam el procés en un video i un document que vos pot servir d'ajuda