dilluns, 19 de juny del 2023

Matrícula curs 2022-23

Benvolgudes famílies

El proper dimecres 21 de juny, sortirà publicat el llistat definitiu del alumnes admesos. Podeu consultar el resultat aquíTeniu més informació de tot el procés a la pàgina d'escolartizació

Per formalitzar la matrícula, teniu des del dia 23 al 28 de juny a per a l'alumnat d'Educació Infantil, i del 23 al 30 de juny per l'alumnat d'Educació Primària. 

Heu de demanar cita prèvia al telèfon 971471457, i aportar la documentació següent.

 -Imprès de matrícula. Recordau que l'heu de portar signat pels dos progenitors. El podeu descarregar des d'aquest enllaç  
 -Fotocòpia de DNI o NIE de la mare, pare o tutors legals. (Dels dos)
 -Fotocòpia de la targeta sanitària
 -Fotocòpia del llibre de vacunació. 
 -Fotocòpia del llibre de família. 
-2 fotografies de carnet
-Acreditació del domicili familiar. Empadronament.

Qualsevol dubte, ens podeu consultar. Moltes gràcies i benvinguts.