divendres, 26 de maig del 2023

Beques NESE

 Benvolgudes famílies, 

Us informam que el passat 26 d'abril es va publicar la Resolució per la qual es convoquen ajudes per alumnes amb NESE pel curs 2023-24.

La data de presentació de sol·licituds és del 8 de maig al 20 de setembre.

Respecte al curs anterior no hi ha canvis. Només la novetat del subsidi per a despeses addicionals de caràcter general, de 400€, per a tots el sol·licitants que acreditin necessitat específica de suport educatiu, d’acord amb els requisits establerts en la convocatòria.

Us adjuntam l'enllaç a la pàgina web del Ministeri on podreu realitzar el tràmit. https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Així mateix un adjuntam l'enllaç de la convocatòria del Ministeri on trobareu els requisits per sol.licitar-la:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-12318

Si teniu dubtes i per presentar la documentació cridau al centre dimarts o dimecres i sol.licitau cita prèvia amb na Maria José. 

Atentament, 

L'equip Directiu